top of page

Què fem?

 

A Madagascar, hi ha un elevat nombre de menors en risc d’exclusió social, abandonats o de famílies en situació d’extrema pobresa i també de dones soles amb fills i filles en situació de marginalitat, la majoria analfabetes, que viuen en espais molt precaris i no tenen feina ni mitjans de subsistència. 

L’any 2003 vam iniciar, al poble de Vontovorona (a 20 km d’Antananarivo, capital de Madagascar), un programa de protecció a les dones; el 2006 el programa de protecció integral a infants i joves per lluitar contra la malnutrició, la falta d’atenció mèdica i psicosocial, els problemes d’ escolarització i alfabetització; i l’any 2021 el programa de protecció a les persones amb discapacitat de mobilitat i/o intelectual.

A l’Índia, la discriminació que pateixen les dones és tristament coneguda, l’any 2005 vam iniciar el programa d’escolarització de nenes en un barri marginal de Calcuta que s’ha mantingut fins al 2021. Paral·lelament es van dur a terme ajudes puntuals a demandes que se’ns han anat plantejant al llarg dels anys.

Els nens i nenes beneficiaris dels projectes de YAMUNA vénen de la marginalitat més severa, viuen en condicions molt precàries. Els seus pares, són jornalers i si treballen guanyen entre 0,70 € i 1,11 € al dia.

A Madagascar treballem amb una contrapart local l’ONG TSINJO Manampy Ny Ankizy, formada per 43 treballadors malgaixos que tiren endavant les diferents branques que desenvolupem. Treball social, gestió, comptabilitat, manteniment, educació, neteja, cuina, etc.

bottom of page